petak, 9. listopada 2009.

Izvještaj speleološke akcije 'Pećica' 2009U predjelu Lički dolci - Mali Štirovac 09.10.2009 izvršena je speleološka akcija rekognosciranja i topografskog snimanja dosad neistražene jame. Kako je njen geografski položaj u blizini izvora pećica, dobila je naziv 'Jama Pečica'; U ovoj akciji sudjelovali su Natalija Andačić, Predrag Kurtin i Livio Kotlar..

Speleološki objekt Jama Pećica je udaljena svega 100 metara ispod markirane staze koja se od izvora Pećica u kratkim serpentinama izdiže u smjeru Vlaškog grada. Otvor jame je rascijepanog oblika širine od 1,5m do 3m u smjeru geološkog pružanja, a na SE strani dobrim dijelom prekriven grmom divlje ruže tj. Šipka. Ulaz je uočljiv samo iz neposredne blizine.

Vertikalu sa 4 sidrišta je opremila Natalija Andačić koja je uz to izradila topografski nacrt i foto dokumentaciju za Arhivu odsjeka i NP Paklenica. Mjerenje objekta izvršio je Livio Kotlar, a speleološko rekognosciranje jame i okolnog terena Predrag Kurtin.

Priredio: Speleolog, Livio Kotlar

Nema komentara:

Objavi komentar