utorak, 20. listopada 2009.

Stručni seminar o izradi nacrta speleoloških objekata u Omišu 2009. godine17 i 18. listopada 2009. šest članova S.O. LIBURNIJE P.D. PAKLENICA“ sudjelovali su na stručnom seminaru o izradi speleoloških nacrta održanog u Omišu.


Kao polaznici ovogodišnje speleološke škole S.O. LIBURNIJE na ovom seminaru nadopunili su svoja znanja Nikolina Artić, Kristina Zrilić, Mateja Miočić i Kornelija Stipčević. Seminaru su prisustvovali i dvoje starijih speleologa ;Livio Kotlar i Marko Zornija (novo pridošli član iz Boke Kotorske).

Prvi dan seminara održana su uvodna predavanja i terenski rad u „Mandićevoj špilji“ gdje se izrađivao speleološki nacrt te špilje, uz poseban osvrt na izbor mjernih točaka, upotrebu mjernih instrumenata i detalje izrade radnog nacrta. Svaki polaznik seminara je izradio kompletan nacrt te80 m dugačke špilje.

Drugi dan seminara u autokampu „Lisičina“ sudionici su upoznati s koracima obrade nacrta na računalu, od unosa poligonskog vlaka do izrade kompletnog nacrta na računalu. U praktičnom dijelu polaznici su nakon unosa poligonskog vlaka u program Compass uređivali radne nacrte.Na seminaru su uz SO Liburnija sudjelovali 8 speleoloških udruga iz Hrvatske, Crne Gore i BiH: SO Imber, Omiš, SO Mosor, Split, PK Pestingrad, Kotor, SO Profunda, Brač, SO Sv.Mihovil, Šibenik, , SO PK Split, Split, SD Mijatovi Dvori, Tomislavgrad i SO Velebit, Zagreb.

Organizatori seminara su domaćin Speleološki odsjek PD Imber i Komisija za speleologiju HPS-a.Predavači i instruktori na seminaru su bili Teo Barišić, Goran Rnjak, Lovro Čepelak, Ronald Železnjak, Matija Čepelak i Dalibor Paar.

Priredio: Livio Kotlar

petak, 9. listopada 2009.

Izvještaj speleološke akcije 'Pećica' 2009U predjelu Lički dolci - Mali Štirovac 09.10.2009 izvršena je speleološka akcija rekognosciranja i topografskog snimanja dosad neistražene jame. Kako je njen geografski položaj u blizini izvora pećica, dobila je naziv 'Jama Pečica'; U ovoj akciji sudjelovali su Natalija Andačić, Predrag Kurtin i Livio Kotlar..

Speleološki objekt Jama Pećica je udaljena svega 100 metara ispod markirane staze koja se od izvora Pećica u kratkim serpentinama izdiže u smjeru Vlaškog grada. Otvor jame je rascijepanog oblika širine od 1,5m do 3m u smjeru geološkog pružanja, a na SE strani dobrim dijelom prekriven grmom divlje ruže tj. Šipka. Ulaz je uočljiv samo iz neposredne blizine.

Vertikalu sa 4 sidrišta je opremila Natalija Andačić koja je uz to izradila topografski nacrt i foto dokumentaciju za Arhivu odsjeka i NP Paklenica. Mjerenje objekta izvršio je Livio Kotlar, a speleološko rekognosciranje jame i okolnog terena Predrag Kurtin.

Priredio: Speleolog, Livio Kotlar