ponedjeljak, 10. kolovoza 2009.

Speleološki logor Veliko Rujno 2009.


U razdoblju od 02. do 09. kolovoza 2009. godine održan je speleološki logor na području Velikog Rujna na južnom Velebitu u organizaciji SO “Liburnija“ iz Zadra. Na logoru je sudjelovalo 13 članova, te je istraženo i topografski snimljeno 5 speleoloških objekata. Prvi istraženi objekt nazvan je „Tvoja jama“ (- 35m) i nalazi se neposredno uz planinarski put V.Rujno – Bojinac.“ Bukova jama (-17m) je mali i vrlo zanimljiv za kojeg smo saznali od nadzornika NP Paklenica koji je u nju vodio ekipu biospeleologa prije godinu dana. U objektu postoji mala lokva sa nakapnicom iznad koje u kišnoj sezoni teče Bukov potok.Dno Krapića jame prekriveno je smećem koje je namjerno bačeno u jamu.Magareća jama (-20 m) nalazi se u šumi, oko 500 m sjeverno od crkve na V.Rujnu, lokalno stanovništvo tvrdi da se u objektu nalazi kostur magarca, kojeg mi nismo pronašli.


Jama Malo zlo (- 200 m) najveći je objekt istražen na logoru. U objektu su 1997. godine bili članovi S.O.“Liburnija“ koji nisu izradili nacrt, ali su po utrošenom užetu zaključili da jama ima preko 150 metara. Ulaz u jamu je vrlo malen (1 m x 1m) nakon kojeg slijedi vertikala od 154 m nazvana burni dani zbog jakog vjetra koji nas je pratio cijelo vrijeme istraživanja, zatim slijede dva skoka od 3 i 6 metara kojima se dolazi na policu od koje kreće 37 metarska vertikala do dna jame. Na samom dnu postoji pukotina visine nekih 3 metra i širine 10-ak centimetara kroz koju se osjeća strujanje zraka i to je ostavljeno za listopad kada planiramo rješiti tu pukotinu i bočni kanal na nekih 70 metara u vertikali burni dani. Zadnja istražena jama na logoru je Krapića jama (-68 m) u zaseoku Krapići na V.Rujnu koju smo prvi put posjetili 2007. godine i odustali na 30 metara dubine zbog ogromne količine raznog odpada koji je proizvodio nevjerojatan smrad u objektu. Kako smo čuli da lokalno stanovništvo već više od godinu dana ne baca otpad u jamu, odlučili smo se pokušati ponovo jer smo ocijenili da je jama perspektivna i da nakon te police na 30 metara dubine nema više smeća. Krivo! Dno jame (-68 m) prekriveno je smećem najrazličitijeg podrijetla, od plastike do klaoničkog otpada, ali začudo onog dobro poznatog smrada ovog puta nije bilo, ( ajde bar nešto...) tako da se daljnje perspektive, ako ih ima, ne mogu vidjeti. Jama je brzinski topografski snimljena i još brže napuštena.


Sve u svemu mogu zaključiti da je logor S.O.“Liburnija“ bio uspješan i da je planirano učinjeno.


Sudionici logora:

Kornelija Stipčević, Kristina Zrilić, Mateja Miočić, Natalija Andačić, Marko Dukić, Luka Lisica, Ivan Huljev, Krešimir Samodol, Filip Bach, Šime Sorić, Tonći Marčić, Željko Njegovan, Ljubo Majica.

Priredio: Ljubo Majica
Fotografije: Ivan Huljev, Saša Čimbur, Željko Njegovan